top of page
Host family having fun outside

Gastgezin worden

Het hosten van een au pair in België is de meest betaalbare kost van kinderopvang. Door te hosten, de au pair zorgt voor uw kinderen en licht huishoudelijk werk. In ruil daarvoor, het gastgezin zorgt voor gratis eten en accommodatie, taalcursus en maandelijks zakgeld.

Wie kan een gastgezin zijn?

abc-block.png

Minstens één kind hebben onder
13 jaar en u moet officieel geregistreerd zijn in België

Open voor andere culturen en
bereid zijn om uw au pair
een warme omgeving te bieden
als een deel van uw gezin

copy.png

Begrijpt het au pair programma

young-family-with-their-little-son-home-having-fun.jpg

Voorwaarden gastgezin

  • Voorziet een aparte slaapkamer

  • Geeft au pair een vrij toegang tot het huis

  • Au pair steunen bij het volgen van taalcursussen (Nederlands, Frans of Duits)

  • Voorziet een verzekering die au pair dekt voor medische, hospitalisatie en repatriëringskosten

  • Maandelijks zakgeld voor au pair 450EU (ook tijdens inactiviteit of vakantie)

  • Au pair kan vrij nemen minimaal 1 dag per week

Voordelen

Flexibiliteit

Met au pair programma, je hebt meer  flexibel schema dan eender welke kinderopvang dienst

Licht huishoudelijk werk

Naast kinderen oppassen, een au pair kan ook helpen met licht huishoudelijk werk

Betaalbaarheid

De kost van au pair is
goedkoper dan kinderopvang
of het inhuren van oppas

Nieuw ervaring

foster-family.png

Mogelijkheid om een nieuw cultuur en taal te leren

bottom of page